RYTM TRADE Sp. z o.o.

ul. Strefowa 14
43-100 Tychy, Polska

   +48 32 324 00 60,
   biuro@rytmtrade.com

NIP 9542500347
REGON 240009110
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział XVIII Gospodarczy
KRS nr: 0000228612
BDO nr: 000013382

Zakład Produkcyjny RYTM-L Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy, Polska

Zakład Produkcyjny Cerrys S.C.
ul. Wyzwolenia 33, Wykroty
59-730 Nowogrodziec, Polska

Zarząd

Rafał Ryskalok
Prezes Zarządu
Brunon Ochab
Dyrektor Generalny - Prokurent
Aleksandra Pozowska-Farat
Kierownik Biura Zarządu

Dział handlowy - chemia budowlana

Wioletta Stroczyńska
Dyrektor ds. Eksportu i Rozwoju
Grzegorz Wirchniański
Dyrektor ds. Sieci
Lucjan Zwardoń
Dyrektor ds. Sprzedaży Krajowej
Mariusz Kubiesa
Product Manager Brand Baumaster
Sylwia Kost
Specjalista ds. Sprzedaży
Jan Kulczycki
Koordynator Regionu Wschodniego

Dział handlowy - Aerozole techniczne

Agata Pehl
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju

Dział Eksportu i Private Label

Wioletta Stroczyńska
Dyrektor ds. Eksportu i Rozwoju
Agata Pehl
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju
Sylwia Kost
Specjalista ds. Sprzedaży

Dział marketingu

Bernadetta Wrona
Manager ds. Marketingu

Dział logistyki

Marcin Bujakowski
Kierownik ds. Logistyki sprzedaży
Marek Skrzyński
Specjalista ds. Logistyki sprzedaży
Patrycja Banach
Specjalista ds. Logistyki sprzedaży
Adam Stobik
Specjalista ds. Logistyki sprzedaży

Księgowość

Agnieszka Stypuła
Główna Księgowa
Sabina Fułek
Specjalista ds. finansowych

Magazyn

Piotr Szewczyk
Kierownik Magazynu

Oddział Warszawa

Rafał Susidko
Kierownik Oddziału
Aneta Boniecka
Manager ds. Sprzedaży
Marcin Szulc
Koordynacja Sprzedaży i Administracja